Vytěžování dat

21. 11. 2016 19.15

Firma CESARTRADE s.r.o. poskytuje komplexní řešení pro automatické vytěžování dat z formulářů prostřednictvím moderního nástroje Template Designer. Tento nástroj umožňuje uživateli získávání dat ze strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů v digitální podobě.

V praxi to znamená, že z běžného dokumentu ve formátu PDF (např. naskenovaný doklad totožnosti) dokážete okamžitě rozpoznat a dále libovolně zpracovat veškerá dostupná data. To vše v jednoduchém, uživatelsky přívětivém prostředí.

Pro plnohodnotné využití výhod elektronické dokumentace je potřeba, aby většina dokumentů byla v elektronické formě. K tomuto účelu je potřeba zdigitalizovat papírové dokumenty, zefektivnit proces digitalizace a vytěžování informací z dokumentů. I v tomto ohledu Vám může společnost Cesar Trade pomoci s hledáním optimálního řešení.

Vlastnosti

  • Jednoduchá instalace a konfigurace
  • Využití textových databází pro automatické rozpoznávání dat
  • Přímé propojení se skenovacími zařízeními
  • Možnost importu dokumentů z disku, LAN sítě nebo emailového serveru
  • Automatické klasifikace dokumentů
  • Verifikační mechanismy - kontroly formátů, součtů, validace proti provozním databázím

Přínosy

  • Efektivní metoda digitalizace dokumentů
  • Funkční vytěžování dat
  • Úspora času a nákladů skrze datovou digitalizaci

ukázka Template Designeru - krok 1

ukázka Template Designeru - krok 2