Údržba tiskového prostředí

11. 12. 2016 19.42

Služba Managed Services znamená, že vaše zařízení jsou vždy funkční a k dispozici. Údržbu vašich zařízení zajišťujeme formou proaktivní služby prostřednictvím našich profesionálně vyškolených servisních partnerů a s použitím originálních dílů HP. Technologie vzdálené správy HP Remote Monitoring je spuštěna automaticky. Jinak lze službu údržby řídit též telefonicky nebo prostřednictvím servisního portálu HP.