Sazby a platební období

11. 12. 2016 19.44

Jednou z variant úhrady služeb je rovnoměrná platba. Tato forma nabízí stejnou výši měsíční/čtvrtletní splátky po dobu minimálně 12 měsíců, stanovenou, podobně jako například vaše platby za elektřinu, podle předpokládané spotřeby. Druhou variantou je definování sazby jako kombinace fixní složky a ceny za kopii. Tento způsob platby je založen na pevné základní sazbě – BASE, která je konstantní a stanovená ve smlouvě, a variabilní části, která je založena na poplatcích za stránku (KLIK). Je vyžadováno počítání stran pomocí technologie HP Remote Monitoring. V poslední době je pro řadu zákazníků HP atraktivní i platební model „all-inclusive“. Tento platební model zahrnuje veškeré náklady (fixní i proměnné) do jednoho poplatku za stránku. Mezi podmínky, ke kterým se zákazník musí ve smlouvě zavázat, patří minimální množství vytištěných stran a on-line počítání stran pomocí technologie HP Remote Monitoring.