Projekt vzdělávání zaměstnanců

19. 5. 2017 13.22

Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Logo OPZ barevné

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005242

Realizace projektu: 1.3.2017 – 31.5.2018

Celkové náklady projektu: 692.030,- Kč

Příspěvek EU (85%): 588.225,49 Kč

Vlastní podíl: 103.804,51 Kč

 

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Konkurence na trhu v oblasti IT je značně vysoká, aby byla firma CESAR TRADE s.r.o. konkurenceschopná, stanovila se jako jeden z hlavních cílů zvyšování kvalifikace a vzdělanostní úroveň u svých zaměstnanců. Kvalifikovaní zaměstnanci ve svém oboru dokáží obratem reagovat na změny na obchodním trhu v podobě poptávky a nabídky. Stále se zvyšující nároky trhu, zapříčiňují také vyšší nároky zaměstnavatele na zaměstnance. Po absolvování kurzů se sníží rozdíly mezi požadovanými kvalifikacemi zaměstnavatele a dosaženým vzděláním zaměstnance, což povede ke zvýšení efektivity práce, motivace, k spokojenosti zaměstnanců, k udržení si pracovních pozic a zajištění konkurenceschopnosti a pozice firmy na trhu pro další roky. Proškolení zaměstnanci si zvýší kvalifikaci a adaptabilitu, zvýší svou odbornost, osobní potenciál a klíčové kompetence v potřebných oblastech.

Celkový počet podpořených účastníků: 11 zaměstnanců firmy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost