Nabídka služeb pro zefektivnění tiskového prostředí

11. 12. 2016 19.46

Program HP Managed Services zahrnuje kompletní nabídku služeb pro zefektivnění tiskového prostředí a pro snížení celkových nákladů na tisk. Společnost HP poskytne produkty, služby a možnosti pronájmu, které pokryjí vaše okamžité potřeby a přinesou měřitelné výhody vašemu podniku. Zlepšení v pracovních procesech, lepší správa prostředků, přesnější kontrola nákladů a jasně určený rozpočet pro tiskové operace jsou jen některé z výhod. Řízení infrastruktury a služby na místě HP se stará o novou tiskovou infrastrukturu u zákazníka nepřetržitě po celou dobu trvání smlouvy o službě. V rámci smlouvy mohou být definovány následující služby, které vám zajistí bezproblémové tiskové služby.

Přehledná správa požadavků HP poskytuje vyhrazený zdroj zpráv a přehledů pro sledování všech hledisek vašich požadavků na zobrazování a tisk: objemy tisků pro jednotlivá zařízení, kvalita úrovně služeb, eskalace, změnové objednávky či výroční přehledy.

Plánování: Analytické služby poskytují strukturovaný, na faktech založený pohled na stávající infrastrukturu dokumentového prostředí a s tím související pracovní postupy a procesy. Používáme celou řadu hodnotících parametrů, které vám pomohou pochopit vaše stávající náklady, využitelnost, vybavení a potřeby uživatelů, bezpečnost, dopady na životní prostředí a možné úspory z celkových nákladů na vlastnictví.

Financování a objednávka: Služby financování a nákupu vám pomohou dosáhnout co nejnižších nákladů na vlastnictví - od plánování a pořizování technologií až do doby, kdy je infrastruktura technicky zastaralá a je nutné ji obměnit. Pomůže řídit a omezit investiční výdaje včetně efektivní a ekologické správy starších zařízení. Zároveň Vám zjednoduší nákup nového hardwaru (HP i jiných dodavatelů).

Přechodné stádium a implementace: Služby implementace a přechodu vám pomůžou zajistit instalaci správných zařízení a důkladné proškolení uživatelů pro maximální využití nových zařízení. Školení a řízení změn jsou velmi důležitými faktory. Takové služby umožňují snadnou implementaci a akceptaci na straně uživatelů.

Řízení a podpora: Služby správy a podpory umožňují průběžnou návratnost investic (ROI) prostřednictvím využívaného a optimalizovaného prostředí, vč. správy spotřebního materiálu. Account Delivery Management zajištuje pro zákazníka přímý a zodpovědný kontakt, informace o trendech ve využití zařízení, jejich výtěžnost, průběžné plánování a řízení.

Dokumentační řešení a tok dokumentů: Dokumentové a workflow služby pomáhají automatizovat náročné pracovní postupy s papírovými dokumenty také neustále zlepšovat a lépe řídit základní infrastrukturu.